Go to Top

Tư vấn cá nhân

Bạn muốn đọc sách để phục vụ cho công việc của mình nhưng không biết bắt đầu từ cuốn sách nào

quanh

Bạn muốn tìm một công việc yêu thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, phải tìm việc như thế nào, viết CV ra sao

BBdoubleB_cv_973

Bạn có một bài thuyết trình trước công ty bạn, bạn cần được sự huấn luyện để phát triển kỹ năng này

soft-skills-training-banner

 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ huấn luyện cá nhân theo cách 1 kèm 1

CÁC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

  1. KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT – THUYẾT TRÌNH: đối tượng là các cá nhân làm các công việc có liên quan kỹ năng thuyết trình.
  2. KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP – PHÁT TRIỂN BẢN THÂN: đối tượng là các sinh viên năm cuối
  3. Kỹ năng giảng dạy: các bạn đam mê trở thành giảng viên, trainer

 

 

Triều (01208972416)

Email: dongtrieu34@yahoo.com