Go to Top

Thuyết Trình

c

“Nếu bạn không thuyết trình trước đám đông được thì mãi mãi bạn là một nhân viên quèn”

“Bạn nói trước đám đông như thế nào cuộc sống bạn ở ngoài đời cũng thế”

“Những nhà diễn thuyết vĩ đại không phải tự sinh ra, thuyết trình là một kỹ năng mà bất kì ai đó có thể phát triển bản thân mình thông qua huấn luyện và kinh nghiệm”

Thuyết trình hay nói trước đám đông được coi là nỗi sợ hãi to lớn đối với nhiều người. Tuy nhiên, trong công việc và cuộc sống, kỹ năng thuyết trình đóng vai trò quan trọng dẫn đến sự thành công của mỗi cá nhân cũng như tập thể. Tất cả chúng ta đều phải thực hiện những bài thuyết trình trong công việc, hình ảnh và thương hiệu cá nhân của bạn phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng này. Khóa học “kỹ năng thuyết trình” không thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo nên những nhà diễn giả hay diễn thuyết giỏi, mục tiêu của khóa học này là giúp cho các nhân viên và những nhà quản lý có những bài thuyết trình chuyên nghiệp

 

Mục tiêu khóa học

Trong bối cảnh công sở, trước những yêu cầu về tăng năng suất và giảm lãng phí, trong thời gian một ngày học, khóa học sẽ giúp học viên đạt được những mục tiêu sau:

  1. Học viên nhận thức tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình
  2. Học viên nắm bắt và hiểu cách sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình hiệu quả
  3. Học viên thực hành sử dụng kỹ năng thuyết trình ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong môi trường làm việc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.