Go to Top

Ra Quyết Định

 

 

 

 

q

Xe buýt đi hướng nào

Khóa học “Sáng tạo trong giải quyết vấn đề và ra quyết định” giúp bạn giải quyết câu đố này một cách dễ dàng. Một vấn đề có thể là một bài toán, một câu đố hay một thử thách mà chúng ta phải gặp trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Giải quyết vấn đề và ra quyết định là kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày cho bất kỳ cá nhân nào đặc biệt khi họ trở thành những nhà quản lý. Nhà quản lý nào cũng mong muốn đạt được sự xuất sắc thể hiện ở việc đưa ra những quyết định tốt nhất, giải quyết vấn đề theo cách tối ưu và có những ý tưởng sáng tạo cần thiết để đạt được kết quả tối ưu.

Khóa “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” tập trung vào khía cạnh trang bị các công cụ suy nghĩ (mindtools) và những triết lý giúp những quản lý thấu hiểu về quy trình giải quyết một vấn đề phức tạp của tổ chức đồng thời giúp học viên khám phá khả năng sáng tạo của bộ não trong việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo để cải tiến công việc và bản thân.

 Mục tiêu khóa học

Trong bối cảnh công sở, trước những yêu cầu về tăng năng suất và giảm lãng phí, trong thời gian một ngày học, khóa học sẽ giúp học viên đạt được những mục tiêu sau:

  • Học viên hiểu quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Học viên nắm bắt và hiểu cách sử dụng những công cụ ứng dụng cho quy trình giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, ra quyết định
  • Giúp những nhà quản lý có nguyên tắc và cách thức trong việc phát triển và hoàn thiện bản thân và quản lý tính sáng tạo và cải tiến trong nhóm làm việc của mình

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.