Go to Top

Lãnh Đạo

b

Lãnh đạo và quản lý là hai thuật ngữ rất dễ gây hiểu sai. Các khóa học về Leadership thường tập trung cho những nhà quản trị cấp cao, tuy nhiên hầu hết những nhà quản lý cấp trung vừa phải làm hai công việc cùng một lúc là lãnh đạo và quản lý để tạo ảnh hưởng tới nhân viên mình.

Cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng tạo ảnh hưởng phải bắt đầu từ chính bản thân nhà lãnh đạo. Bạn phải hiểu bản thân, nhận biết tầm ảnh hưởng của bạn lên người khác và biết cách điều chỉnh cho phù hợp nhưng vẫn không đánh mất mình.

“Khóa kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý cấp trung” được thiết kế dựa trên phương pháp học mới Học bằng cách coi phim dành cho những vị trí quản lý cấp trung tại doanh nghiệp. Thông qua một bộ phim về một nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới học viên sẽ tự rút ra cho mình những kỹ thuật tạo ảnh hưởng cho nhân viên thông qua các kỹ năng cơ bản như: giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết xung đột, tạo cảm hứng…

 Mục tiêu khóa học

Trong thời gian một ngày học, khóa học sẽ giúp học viên đạt được những mục tiêu sau:

  • Học viên hiểu những khái niệm cơ bản về lãnh đạo, gây ảnh hưởng
  • Học viên nắm bắt và hiểu tâm lý tính cách của người khác
  • Tạo cảm hứng trong công việc

Hãy liên lạc với KYNANG360 để nhận được thông tin và chương trình đào tạo cụ thể

Mr Triều (01208972416)

dongtrieu34@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.