Go to Top

Kỹ năng giao tiếp

Khóa học: Kỹ năng giao tiếp

Giúp học viên nắm vững các kỹ năng giao tiếp trong giao dịch với khách hàng, đồng thời cung cấp các tình huống giả định để học viên thực hành, thảo luận xây dựng mục tiêu “win – win” nhằm tạo dựng niềm tin, phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 •   Bài thuyết trình của giảng viên
 •   Nghiên cứu tình huống thực tế
 •   Bài tập cá nhân/ đóng vai
 •   Thảo luận nhóm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

 • Mô hình giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc
 • Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Văn hóa và giao tiếp, vượt qua các rào cản trong văn hóa
 • Các nguyên tắc trong giao tiếp để tạo thiện cảm và xây dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp
 • Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp: Kỹ năng đặt câu hỏi, Kỹ năng lắng       nghe, Kỹ năng trình bày
 • Ứng dụng triết lý Kaizen trong việc cải tiến chất lượng dịch vụ và môi trường làm việc tập thể
 • Tư duy phát triển bản thân trong công việc

Thời lượng: 1 ngày/ 2 buổi

MBA Nguyễn Đông Triều

– Hơn 5 năm kinh nghiệm trong huấn luyện kỹ năng mềm, là giảng viên các trung tâm đào tạo: Smartrain, Arti Việt Nam, học viên BMG, chương trình đạo tạo quốc tể OISP.

– Phát triển website: www.kynang360.com

– Có hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chị chuyên ngành: Nhịp Cầu đầu tư, TB Kinh tế Sài gòn…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *