Go to Top

Sách

Kỹ năng quản lý cấp trung

Truyền cảm hứng đọc sách cho học viên tham gia mỗi lớp, mục tiêu mỗi tháng đọc ít nhất 1 quyển sách.Tham gia cộng đồng đọc sách để cùng nhau trao đổi và học hỏi: https://www.facebook.com/groups/1547547032048832 Giảng viên đứng lớp MBA Nguyễn Đông Triều 0708972416.

Cuốn sách hay nhất

Mỗi người có một “cánh cửa sổ của mình”. Giống như bạn đọc blog ai đó bạn sẽ cảm nhận được thế giới quan của họ. Ví dụ như mình đọc “Thời tiết đô thị” của 5 xu cảm nhận rất đúng như “cửa sổ” của mình. Anh ấy là fan của Murakami. Mọi người nếu đọc blog mình thì giống như bạn đi du lịch vào tâm hồn mình, …Read More