Go to Top

Sách

Cuốn sách hay nhất

Mỗi người có một “cánh cửa sổ của mình”. Giống như bạn đọc blog ai đó bạn sẽ cảm nhận được thế giới quan của họ. Ví dụ như mình đọc “Thời tiết đô thị” của 5 xu cảm nhận rất đúng như “cửa sổ” của mình. Anh ấy là fan của Murakami. Mọi người nếu đọc blog mình thì giống như bạn đi du lịch vào tâm hồn mình, …Read More