Go to Top

Lớp học Kỹ năng

Kỹ năng hợp tác thành công – Cty Woosung

Lần thứ 2 quay lại đây Triều cảm thấy một luồn năng lượng tuyệt vời từ các Anh/Chị, đây không chỉ là một buổi học, đây là một buổi trò chuyện, tương tác giữa những người bạn với nhau. Triều rất vinh dự được hỗ trợ và hợp tác cùng Anh/chị trong thời gian qua và hi vọng sẽ còn những dịp được đồng hành cùng công ty trong thời …Read More