Go to Top

Liên kết đào tạo

Kỹ năng hợp tác thành công – Cty Woosung

Lần thứ 2 quay lại đây Triều cảm thấy một luồn năng lượng tuyệt vời từ các Anh/Chị, đây không chỉ là một buổi học, đây là một buổi trò chuyện, tương tác giữa những người bạn với nhau. Triều rất vinh dự được hỗ trợ và hợp tác cùng Anh/chị trong thời gian qua và hi vọng sẽ còn những dịp được đồng hành cùng công ty trong thời …Read More

Lớp tư duy phản biện dành cho quản lý cấp trung – VCCI

Tư duy phản biện – Một kỹ năng quan trọng nhưng lại thiếu trầm trọng đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Tư duy phản biện giúp bạn nhìn nhận một vấn đề đa chiều hơn với nhiều màu sắc khác nhau để tìm ra hướng giải quyết sáng tạo và thấu đáo nhất. “Sự phản biện chính là động lực và con đường giúp chúng ta tìm ra …Read More