Go to Top

Giới thiệu

Trainer Nguyễn Đông Triều

Chào mừng các bạn đến với Kynang360.com Chúng tôi cung cấp những dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm chất lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thạc sỹ Nguyễn Đông Triều có hơn 7 năm kinh nghiệm trong huấn luyện kỹ năng mềm, là giảng viên các trung tâm đào tạo: Học viện PTI, Smartrain, Arti Việt Nam, học viện BMG, Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng, chương …Read More