Go to Top

Blog Full Width

Lớp chiến lược Marketing cho Doanh nghiệp

Marketing trong thời đại 4.0 là như thế nào?Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Thách thức và cơ hội trong kĩ nguyên số?Xây dựng một đội ngũ Marketing có khó khăn không, trước đây doanh nghiệp chưa từng có một đội ngũ chuyên làm?… Chúng tôi cung cấp những khóa học về Marketing, Kỹ năng, Tư duy phản biện,… Mới đây là lớp chiến lược Marketing cho công ty …Read More

Lớp tư duy phản biện dành cho quản lý cấp trung – VCCI

Tư duy phản biện – Một kỹ năng quan trọng nhưng lại thiếu trầm trọng đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Tư duy phản biện giúp bạn nhìn nhận một vấn đề đa chiều hơn với nhiều màu sắc khác nhau để tìm ra hướng giải quyết sáng tạo và thấu đáo nhất. “Sự phản biện chính là động lực và con đường giúp chúng ta tìm ra …Read More

Sinh viên có đi làm thêm không?

Đừng vội trả lời những câu kiểu này theo kinh nghiệm của mình có. Vì bản chất kinh nghiệm chỉ đúng với cá nhân trong một trong hợp nhất định. Mình có bạn sinh viên mỗi ngày đi chạy Grab 8h đến 10h, mỗi tháng có thể kiếm 7 – 8 triệu. (cao hơn mức lương của một tân cử nhân mới ra trường ở Sài Gòn). Nhưng bạn đó …Read More