Go to Top

Kỹ năng hợp tác thành công – Cty Woosung

Lần thứ 2 quay lại đây Triều cảm thấy một luồn năng lượng tuyệt vời từ các Anh/Chị, đây không chỉ là một buổi học, đây là một buổi trò chuyện, tương tác giữa những người bạn với nhau. Triều rất vinh dự được hỗ trợ và hợp tác cùng Anh/chị trong thời gian qua và hi vọng sẽ còn những dịp được đồng hành cùng công ty trong thời gian tới.

Liên hệ hợp tác đào tạo:
Giảng viên – MBA Nguyễn Đông Triều 0708972416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.