Go to Top

Dự án khởi nghiệp – Kiên Giang

Startup có thừa nhiệt huyết, tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công DN Startup ở VN là một con số khá thấp. Vậy làm cách nào để đi đúng hướng, trãnh lãng phí tiền bạc vào những việc chưa cần thiết ở thời điểm ban đầu.

Khóa học là buổi chia sẻ những kinh nghiệm của ban cố vấn, cách thức để viết một dự án kinh doanh hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.